Some August Ascomycota and Zygomycota Fungi
(Earliest Dates)

1.8-13.8, [14.8-26.8], [27.8-31.8]Peziza sepiatra - 3.8.12

Pseudopeziza medicaginis - 3.8.19

Peziza succosa - 4.8.11

Septoria chelidonii - 4.8.19

Septoria mougeotii - 6.8.14

Hypoxylon fragiforme - 7.8.16

Erysiphe hyperici - 7.8.18

Podosphaera fugax - 7.8.18

Gnomoniella tubaeformis - 8.8.12

Cylindrium aeruginosum - 8.8.14

Taphrina betulae - 8.8.14

Syzygites megalocarpus - 9.8.08

Ramularia.picridis - 9.8.12

Diplocarpon rosae - 10.8.11

Drepanopeziza punctiformis - 10.8.11

Erynia curvispora - 11.8.07

Glyphium elatum - 11.8.07

Ramularia taraxaci - 11.8.19

1.8-13.8, [14.8-26.8], [27.8-31.8]


Pictures © 2004, 2007, 2012 J.K. Lindsey

Please report errors to jklindsey@protonmail.com

Translations

Back to Ecology of Commanster