Staphylinidae

Subfamilies:
Aleocharinae, [Omaliinae, Oxyporinae, Oxytelinae, Paederinae, Proteininae], [Staphylininae], [Steninae, Tachyporinae]


Subfamily Aleocharinae


Alianta incana

Aloconota sulcifrons

Atheta fungi

Gyrophaena affinis

Gyrophaena bihamata

Gyrophaena boleti

Gyrophaena fasciata

Gyrophaena gentilis

Gyrophaena joyioides

Gyrophaena nana

Gyrophaena pulchella

Gyrophaena strictula

Liogluta longiuscula

Myllaena kraatzi

Oxypoda alternans

Subfamilies:
Aleocharinae, [Omaliinae, Oxyporinae, Oxytelinae, Paederinae, Proteininae], [Staphylininae], [Steninae, Tachyporinae]

Identification Keys

UK Beetles: Staphylinidae
Käfer Europas: Staphylinidae Bestimmungstabelle


Possible Parasitoids:
Several Proctotrupidae Larvae

Spilomicrus stigmaticalis Larva


Picture © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 J.K. Lindsey

Translations

Caution

Please report errors to jklindsey@protonmail.com

Back to Ecology of Commanster