Liriomyza strigata

Brassicaceae Food:
(Larva)
(Polyphagous)

Alliaria petiolata

Bunias orientalis

Capsella bursa-pastoris

Sisymbrium officinale

Thlaspi arvense


Picture © 2003, 2004 J.K. Lindsey

Back to Liriomyza strigata