Epinotia tedella

Ichneumonidae Parasitoids:
(Larva)

Endasys erythrogaster Larva

Glypta tenuicornis Larva

Itoplectis alternans Larva

Itoplectis maculator Larva

Lissonota dubia Larva

Lissonota folii Larva


Picture © 2003, 2004, 2007 J.K. Lindsey

Back to Epinotia tedella