Bellis perennis

Syrphidae Flower Visitors:
Cheilosia cynocephala

Cheilosia fraterna

Cheilosia pagana

Cheilosia urbana

Dasysyrphus pinastri

Eristalis similis

Eristalis tenax

Eupeodes corollae

Melangyna lasiophthalma

Melanostoma mellinum

Neoascia podagrica

Platycheirus scutatus

Sphaerophoria fatarum

Syritta pipiens

Syrphus ribesii


Picture © 2003, 2004 J.K. Lindsey

Back to Bellis perennis