Lolium perenne

Opomyzidae Parasite:
Geomyza tripunctata Larva (Stem Borer)

Opomyza florum Larva
(Stem Borer)

Opomyza germinationis Larva (Stem Borer)


Picture © 2003, 2004 J.K. Lindsey

Back to Lolium perenne