Rosa canina

Noctuidae Herbivores:
Acronicta aceris

Acronicta alni Larva

Acronicta psi

Agrochola litura Larva

Allophyes oxyacanthae Larva

Amphipyra pyramidea Larva

Autographa gamma

Ceramica pisi

Eurois occulta Larva

Orthosia cruda Larva

Orthosia miniosa Larva

Xestia baja Larva


Picture © 2003, 2004, 2007 J.K. Lindsey

Back to Rosa canina