Sciaridae Wings

Back to SciaridaeBradysia alpicola

Bradysia fenestralis

Bradysia nitidicollis

Bradysia pallipes

Bradysia polonica

Bradysia praecox

Cratyna keilini

Cratyna nobilis

Cratyna schineri

Leptosciarella coarctata

Leptosciarella hirtipennis

Leptosciarella pilosa

Lycoriella ingenua

Lycoriella lundstromi

Lycoriella venosa

Phytosciara prosciaroides

Scatopsciara atomaria

Scatopsciara edwardsi

Sciara flavimana

Sciara hemerobioides

Trichosia glabra


Pictures © 2004, 2005, 2009, 2010, 2013, 2014 J.K. Lindsey

Translations

Caution

Please report errors to jklindsey@protonmail.com

Back to Ecology of Commanster