Erebidae

Subfamilies:
[Arctiinae], Boletobiinae, Erebinae, Hypeninae, Hypenodinae, Lymantriinae, Rivulinae, Scoliopteryginae,
[Caterpillars]


Subfamily Boletobiinae


Laspeyria flexula

Parascotia fuliginaria

Trisateles emortualis


Subfamily Erebinae


Catocala fraxini

Catocala nupta

Catocala promissa

Euclidia glyphica

Euclidia mi

Lygephila pastinum


Subfamily Herminiinae


Herminia tarsicrinalis


Subfamily Hypeninae


Hypena crassalis

Hypena proboscidalis


Subfamily Hypenodinae


Hypenodes humidalis

Schrankia costaestrigalis


Subfamily Lymantriinae


Arctornis l-nigrum

Calliteara pudibunda

Lymantria dispar

Lymantria monacha

Orgyia antiqua


Subfamily Rivulinae


Rivula sericealis


Subfamily Scoliopteryginae


Scoliopteryx libatrix

Subfamilies:
[Arctiinae], Boletobiinae, Erebinae, Hypeninae, Hypenodinae, Lymantriinae, Rivulinae, Scoliopteryginae,
[Caterpillars]

Identification Keys

Catalogue of the Lepidoptera of Belgium: Erebidae


Possible Parasitoids:
Many Ichneumonidae Larvae

Many Braconidae Larvae

Many Tachinidae Larvae

Dibrachys fuscicornis


Pictures © 2005 J.K. Lindsey

Translations

Caution

Please report errors to jklindsey@protonmail.com

Back to Ecology of Commanster