Crabronidae

Subfamilies: [Crabroninae], Bembicinae, Mellininae, Nyssoninae, Pemphredoninae, Philanthinae,
[Wings]


Subfamily Bembicinae


Didineis lunicornis


Subfamily Mellininae


Mellinus arvensis


Subfamily Nyssoninae


Argogorytes mystaceus

Gorytes laticinctus

Gorytes quadrifasciatus

Gorytes quinquecinctus

Lestiphorus bicinctus

Nysson spinosus


Subfamily Pemphredoninae


Mimumesa dahlbomi

Passaloecus gracilis

Passaloecus insignis

Pemphredon inornata

Pemphredon lethifer

Pemphredon lugubris

Pemphredon montana

Psenulus laevigatus

Psenulus pallipes


Subfamily Philanthinae


Cerceris rybyensis

Philanthus triangulum

Subfamilies: [Crabroninae], Bembicinae, Mellininae, Nyssoninae, Pemphredoninae, Philanthinae,
[Wings]

Identification Keys


Possible Nest Inquilines:
Metopia argyrocephala Larva

Metopia campestris Larva
Possible Parasitoids:
Several Ichneumonidae Larvae

Several Chrysididae Larvae

Gasteruption assectator Larva

Torymus armatus Larva

Kaleva corynocera Larva

Eurytoma nodularis Larva

Oebalia cylindrica Larva

Oebalia minuta Larva


Pictures © 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 J.K. Lindsey

Translations

Caution

Please report errors to jklindsey@protonmail.com

Back to Ecology of Commanster